S. 1-1059 Dossierfiche K. 49-1567

Wetsontwerp betreffende de mogelijke overdracht door de Federale Participatiemaatschappij van haar aandelen van A.S.L.K.-Bank en A.S.L.K.-Verzekeringen
Regering J.-L. Dehaene II  

kredietinstelling
privatisering
aandeel
delegatie van bevoegdheid
Federale Participatiemaatschappij

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1567/1 Wetsontwerp 26/5/1998
K. 49-1567/2 Amendement 23/6/1998
K. 49-1567/3 Verslag namens de commissie 3/7/1998
K. 49-1567/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 9/7/1998
1-1059/1 1-1059/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 10/7/1998
1-1059/2 1-1059/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 16/7/1998
                                      
Chronologie
  Art. 80, evocatieproc. (spoed), initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
26/5/1998   Indiening ontwerp Doc. K. 49-1567/1
8/7/1998   Bespreking
(Handelingen nr. 261, p. 9192-9197)
9/7/1998   Stemming over het geheel: ne varietur (+118/-8/o3)
verbeterd (Handelingen nr. 263, p. 9279)
Doc. K. 49-1567/4
9/7/1998   Aanneming zonder amendering
10/6/1998   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/32 1-82/32 (PDF)
10/6/1998   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/32 1-82/32 (PDF)
10/7/1998   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-1059/1 1-1059/1 (PDF)
16/7/1998   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 1-1059/2 1-1059/2 (PDF)
16/7/1998   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
19/8/1998   Bekrachtiging en afkondiging
26/9/1998   Bekendmaking (31578-31579)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 80, evocatieproc. (spoed), initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 8/7/1998, 9/7/1998
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 11/7/1998 5 15/7/1998
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 11/7/1998 0 15/7/1998
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
19/8/1998 26/9/1998 , blz 31578-31579

Kruispuntbank van de wetgeving