S. 1-1058 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende het totstandbrengen van een concreet plan voor wereldwijde en totale nucleaire ontwapening
Bert Anciaux    Patrick Hostekint    Vera Dua    Paul Staes   

ontwapening
NAVO
kernwapen
denuclearisatie
motie van het Parlement

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-1058/1 1-1058/1 (PDF) Voorstel van resolutie 8/7/1998
1-1058/2 1-1058/2 (PDF) Addendum 15/10/1998
                                      
Chronologie
  Voorstel van Resolutie
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
8/7/1998   Indiening voorstel Doc. 1-1058/1 1-1058/1 (PDF)
16/7/1998   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
16/7/1998   Verzending naar commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
16/7/1998   Verzending naar commissie
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Voorstel van Resolutie Vervallen  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving