S. 1-1055 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende het Verdrag van de Raad van Europa inzake de rechten van de mens en de biogeneeskunde, wat het onderzoek op embryo's in vitro betreft
Commissie voor de Sociale Aangelegenheden  

rechten van de mens
medische research
Europese Conventie
proefneming met mensen
bio-ethiek
motie van het Parlement
biotechnologie
ongeboren vrucht
genetisch gemodificeerd organisme

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-1055/1 1-1055/1 (PDF) Verslag namens de commissie 9/7/1998
1-1055/2 1-1055/2 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 9/7/1998
1-1055/3 1-1055/3 (PDF) Amendement ingediend na de goedkeuring van het verslag 15/7/1998
                                      
Chronologie
  Variaprocedure
13/11/1997   Aanleggen dossier
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
13/11/1997   Verzending naar commissie
13/11/1997   Inschrijving op agenda commissie
13/11/1997   Gedachtenwisseling
3/12/1997   Inschrijving op agenda commissie
3/12/1997   Hoorzitting vertegenwoordigers van het Raadgevend Comité voor bio-ethiek
4/12/1997   Inschrijving op agenda commissie
4/12/1997   Hoorzitting - professor P. Devroey, Centrum voor reproductieve geneeskunde van de VUB - professor Th. D'Hooghe, Leuvens universitair fertiliteitscentrum
11/12/1997   Inschrijving op agenda commissie
11/12/1997   Hoorzitting - professor Y. Englert, Clinique de Fertilité, Hôpital Erasme - professor C. Verellen-Dumoulin, Centre de Génétique Médicale, UCL
18/12/1997   Inschrijving op agenda commissie
18/12/1997   Hoorzitting - professor I. Liebaers, diensthoofd Klinische Genetica VUB - professor H. Vandenberghe, diensthoofd van het Centrum voor Menselijke Erfelijkheid KUL
21/1/1998   Inschrijving op agenda commissie
21/1/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Bea Cantillon, Jacques Santkin
21/1/1998   Bespreking
28/1/1998   Inschrijving op agenda commissie
28/1/1998   Hoorzitting - dr. L. Vandervoort, diensthoofd Gynaecologie, Heilig-Hartziekenhuis Roeselare - professor E. Baekelandt, Centre Liégeois pour l'Etude et le Traitement de la Stérilité, Clinique Saint-Vi
3/2/1998   Inschrijving op agenda commissie
3/2/1998   Hoorzitting - professor Th. D'Hooghe, coördinator van het Leuvens universitair fertiliteitscentrum - professor M. Dhondt, diensthoofd van de Vrouwenkliniek van het Universitair Ziekenhuis te Gent
12/2/1998   Inschrijving op agenda commissie
12/2/1998   Bespreking
12/2/1998   Regeling der werkzaamheden
11/3/1998   Inschrijving op agenda commissie
11/3/1998   Bespreking
18/3/1998   Inschrijving op agenda commissie
18/3/1998   Bespreking
24/3/1998   Inschrijving op agenda commissie
24/3/1998   Bespreking
1/4/1998   Inschrijving op agenda commissie
1/4/1998   Bespreking
22/4/1998   Inschrijving op agenda commissie
22/4/1998   De vergadering is afgelast
30/4/1998   Inschrijving op agenda commissie
30/4/1998   Bespreking
13/5/1998   Inschrijving op agenda commissie
13/5/1998   Bespreking
20/5/1998   Inschrijving op agenda commissie
20/5/1998   Bespreking
27/5/1998   Inschrijving op agenda commissie
27/5/1998   Gedachtenwisseling
met de heer Y. Ylieff, minister van Wetenschapsbeleid
27/5/1998   Bespreking
2/6/1998   Inschrijving op agenda commissie
2/6/1998   Bespreking
3/6/1998   Inschrijving op agenda commissie
3/6/1998   Bespreking
4/6/1998   Inschrijving op agenda commissie
4/6/1998   Bespreking
9/6/1998   Inschrijving op agenda commissie
9/6/1998   Bespreking
11/6/1998   Inschrijving op agenda commissie
11/6/1998   Bespreking
16/6/1998   Inschrijving op agenda commissie
16/6/1998   Bespreking
17/6/1998   Inschrijving op agenda commissie
17/6/1998   Bespreking
1/7/1998   Inschrijving op agenda commissie
1/7/1998   Bespreking
8/7/1998   Inschrijving op agenda commissie
8/7/1998   Bespreking
Opstellen van een voorstel van resolutie betreffende het Verdrag van de Raad van Europa inzake de rechten van de mens en de biogeneeskunde, wat het onderzoek om embryo's in vitro bereft.
8/7/1998   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+8/-1/o0)
8/7/1998   Beslissing schriftelijk verslag
9/7/1998   Inschrijving op agenda commissie
9/7/1998   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1055/2 1-1055/2 (PDF)
9/7/1998   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 1-1055/1 1-1055/1 (PDF)
9/7/1998   Amendement ingediend na de goedkeuring van het verslag
Amendement nr. 1 van de heer Eddy Boutmans en mevrouw Martine Dardenne
Doc. 1-1055/3 1-1055/3 (PDF)
15/7/1998   Bespreking
16/7/1998   Stemming (aangenomen, 57-5-4)
16/7/1998   Afsluiten dossier
Mededeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Variaprocedure Behandeling beëindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling in commissie beëindigd 13/11/1997, 3/12/1997, 4/12/1997, 11/12/1997, 18/12/1997, 21/1/1998, 28/1/1998, 3/2/1998, 12/2/1998, 11/3/1998, 18/3/1998, 24/3/1998, 1/4/1998, 30/4/1998, 13/5/1998, 20/5/1998, 27/5/1998, 2/6/1998, 3/6/1998, 4/6/1998, 9/6/1998, 11/6/1998, 16/6/1998, 17/6/1998, 1/7/1998, 8/7/1998, 9/7/1998

Kruispuntbank van de wetgeving