S. 1-1053 Dossierfiche K. 49-1663

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake het verbod op het gebruik, de opslag, de productie en de overdracht van antipersoonsmijnen en inzake de vernietiging ervan, gedaan te Oslo op 18 september 1997
Regering J.-L. Dehaene II  

antipersoneel(s)mijn
vernietiging van wapens
mijnenbestrijding
conventioneel wapen
wapenbeperking
ratificatie van een overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-1053/1 1-1053/1 (PDF) Wetsontwerp 6/7/1998
1-1053/2 1-1053/2 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 8/7/1998
K. 49-1663/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 10/7/1998
K. 49-1663/3 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 15/7/1998
K. 49-1663/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 16/7/1998
K. 49-1663/2 Verslag namens de commissie 17/7/1998
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
6/7/1998   Indiening ontwerp Doc. 1-1053/1 1-1053/1 (PDF)
6/7/1998   Verzending naar commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
8/7/1998   Inschrijving op agenda plenaire
9/7/1998   Algemene bespreking Hand. 1-205 Hand. 1-205 (PDF)
9/7/1998   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-205 Hand. 1-205 (PDF)
9/7/1998   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-206 Hand. 1-206 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
6/7/1998   Verzending naar commissie
8/7/1998   Inschrijving op agenda commissie
8/7/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Paula Sťmer
8/7/1998   Inleidende uiteenzetting
minister van Buitenlandse Zaken
8/7/1998   Bespreking
8/7/1998   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur voor Mondeling Verslag Doc. 1-1053/2 1-1053/2 (PDF)
8/7/1998   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
  [K2] Behandeling door Kamer
9/7/1998   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-1663/1
16/7/1998   Bespreking
(Handelingen nr. 266, p. 9417-9422)
16/7/1998   Stemming over het geheel: ne varietur (+137/-2/o0)
(Handelingen nr. 266, p. 9447)
Doc. K. 49-1663/4
16/7/1998   Aanneming zonder amendering
16/7/1998   Aanneming zonder amendering
16/7/1998   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging Doc. K. 49-1663/4
10/8/1998   Bekrachtiging en afkondiging
18/12/1998   Bekendmaking (40223-40233)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 9/7/1998
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 8/7/1998
[K2] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 16/7/1998
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/8/1998 18/12/1998 , blz 40223-40233

Kruispuntbank van de wetgeving