S. 1-1050 Dossierfiche K. 49-1536

Wetsontwerp houdende omzetting in Belgisch gerechtelijk recht van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken
Regering J.-L. Dehaene II  

gegevensbank
nationale uitvoeringsmaatregel
toegang tot de informatie
auteursrecht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1536/1 Wetsontwerp 8/5/1998
K. 49-1536/2 Verslag namens de commissie 26/6/1998
K. 49-1536/3 Tekst aangenomen door de commissie 26/6/1998
K. 49-1536/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 2/7/1998
1-1050/1 1-1050/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 3/7/1998
1-1050/2 1-1050/2 (PDF) Verslag namens de commissie 7/7/1998
1-1050/3 1-1050/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 7/7/1998
1-1050/4 1-1050/4 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 16/7/1998
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
8/5/1998   Indiening ontwerp Doc. K. 49-1536/1
1/7/1998   Bespreking
(Handelingen nr. 259, p. 9103-9105)
2/7/1998   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
(Handelingen nr. 260, p. 9174)
Doc. K. 49-1536/4
2/7/1998   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
3/7/1998   Overzending aan Senaat Doc. 1-1050/1 1-1050/1 (PDF)
3/7/1998   Verzending naar commissie: Justitie
9/7/1998   Inschrijving op agenda plenaire
15/7/1998   Algemene bespreking Hand. 1-209 Hand. 1-209 (PDF)
15/7/1998   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-209 Hand. 1-209 (PDF)
16/7/1998   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-211 Hand. 1-211 (PDF)
Doc. 1-1050/4 1-1050/4 (PDF)
  Commissie: Justitie
3/7/1998   Verzending naar commissie
7/7/1998   Inschrijving op agenda commissie
7/7/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Stephan Goris
7/7/1998   Bespreking
7/7/1998   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+12/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-1050/2 1-1050/2 (PDF)
7/7/1998   Vertrouwen rapporteur
7/7/1998   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1050/3 1-1050/3 (PDF)
16/7/1998   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
10/8/1998   Bekrachtiging en afkondiging
14/11/1998   Bekendmaking (36913-36914)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 1/7/1998, 2/7/1998
[S2] Behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 15/7/1998, 16/7/1998
Commissie: Justitie
Behandeling in commissie beŽindigd 7/7/1998
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/8/1998 14/11/1998 , blz 36913-36914

Kruispuntbank van de wetgeving