S. 1-105 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de geneeskunst en van het ministerieel besluit van 30 april 1993 betreffende de erkenning als huisarts
Wim Verreycken   

erkenning van diploma's
zachte geneeskunde
dokter

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-105/1 1-105/1 (PDF) Wetsvoorstel 18/9/1995
1-105/2 1-105/2 (PDF) Verslag namens de commissie 20/4/1999
                                      
Chronologie
  Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
18/9/1995   Indiening voorstel Doc. 1-105/1 1-105/1 (PDF)
12/10/1995   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
12/10/1995   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
20/4/1999   Inschrijving op agenda plenaire
22/4/1999   Algemene bespreking Hand. 1-262 Hand. 1-262 (PDF)
22/4/1999   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-262 Hand. 1-262 (PDF)
22/4/1999   Stemming over het geheel: verworpen (+51/-8/o0)
Conclusies van de commissie ter verwerping zijn aangenomen
Hand. 1-263 Hand. 1-263 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
12/10/1995   Verzending naar commissie
19/10/1995   Inschrijving op agenda commissie
19/10/1995   Aanwijzing rapporteur(s): Marc Olivier
25/3/1997   Inschrijving op agenda commissie
25/3/1997   Uitgesteld
20/4/1997   Inschrijving op agenda commissie
20/4/1997   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+1/-7/o0), Vertrouwen Rapporteur voor Mondeling Verslag Doc. 1-105/2 1-105/2 (PDF)
20/4/1997   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
22/4/1999   Klasseren als verworpen
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal Verworpen  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Verworpen 22/4/1999
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 19/10/1995, 20/4/1997

Kruispuntbank van de wetgeving