S. 1-1049 Dossierfiche K. 49-1535

Wetsontwerp houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken
Regering J.-L. Dehaene II  

toegang tot de rechter
gegevensbank
nationale uitvoeringsmaatregel
toegang tot de informatie
auteursrecht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1535/1 Wetsontwerp 8/5/1998
K. 49-1535/2 Amendementen 20/5/1998
K. 49-1535/3 Amendementen 26/5/1998
K. 49-1535/4 Amendement 27/5/1998
K. 49-1535/5 Amendementen 2/6/1998
K. 49-1535/6 Amendementen 9/6/1998
K. 49-1535/7 Verslag namens de commissie 26/6/1998
K. 49-1535/8 Tekst aangenomen door de commissie 26/6/1998
K. 49-1535/9 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 2/7/1998
K. 49-1535/10 Erratum 2/7/1998
1-1049/1 1-1049/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 3/7/1998
1-1049/2 1-1049/2 (PDF) Amendement 7/7/1998
1-1049/3 1-1049/3 (PDF) Verslag namens de commissie 7/7/1998
1-1049/4 1-1049/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 7/7/1998
1-1049/5 1-1049/5 (PDF) Amendement ingediend na de goedkeuring van het verslag 14/7/1998
1-1049/6 1-1049/6 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 16/7/1998
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
8/5/1998   Indiening ontwerp Doc. K. 49-1535/1
1/7/1998   Bespreking
(Handelingen nr. 259, p. 9103-9105)
2/7/1998   Stemming over het geheel: geamendeerd (eenparig)
(Handelingen nr. 260, p. 9174)
Doc. K. 49-1535/9
2/7/1998   Aanneming na amendering
3/7/1998   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-1049/1 1-1049/1 (PDF)
  [S2] Eerste behandeling door Senaat
7/7/1998   Uitoefening evocatierecht
7/7/1998   Verzending naar commissie: Justitie
9/7/1998   Inschrijving op agenda plenaire
14/7/1998   Amendement: Am. 1 Doc. 1-1049/5 1-1049/5 (PDF)
15/7/1998   Algemene bespreking Hand. 1-209 Hand. 1-209 (PDF)
15/7/1998   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-209 Hand. 1-209 (PDF)
16/7/1998   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-211 Hand. 1-211 (PDF)
Doc. 1-1049/6 1-1049/6 (PDF)
  Commissie: Justitie
7/7/1998   Verzending naar commissie
7/7/1998   Inschrijving op agenda commissie
7/7/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Stephan Goris
7/7/1998   Amendement: Am. 1 Doc. 1-1049/2 1-1049/2 (PDF)
7/7/1998   Bespreking
7/7/1998   Artikelsgewijze bespreking
7/7/1998   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+10/-0/o2), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-1049/3 1-1049/3 (PDF)
7/7/1998   Vertrouwen rapporteur
7/7/1998   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1049/4 1-1049/4 (PDF)
16/7/1998   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
31/8/1998   Bekrachtiging en afkondiging
14/11/1998   Bekendmaking (36914-36921)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 1/7/1998, 2/7/1998
[S2] Eerste behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 15/7/1998, 16/7/1998
Commissie: Justitie
Behandeling in commissie beŽindigd 7/7/1998
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 4/7/1998 15 5/10/1998
Uitoefening evocatierecht
Griffiebulletin nr. 168
Onderzoekstermijn (S1) 8/7/1998 60 3/12/1998
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
31/8/1998 14/11/1998 , blz 36914-36921

Kruispuntbank van de wetgeving