S. 1-1048 Dossierfiche K. 49-1519

Wetsontwerp tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 24 januari 1997 tot wijziging van de wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog teneinde uitvoering te geven aan de Richtlijn 89/48/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende een algemeen stelsel van erkenning van hoger onderwijsdiploma's waarmee beroepsopleidingen van ten minste drie jaar worden afgesloten
Regering J.-L. Dehaene II  

psychologie
erkenning van diploma's
nationale uitvoeringsmaatregel
gedelegeerde wetgeving
besluit

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1519/1 Wetsontwerp 5/5/1998
K. 49-1519/2 Verslag namens de commissie 19/6/1998
K. 49-1519/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 2/7/1998
1-1048/1 1-1048/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 3/7/1998
1-1048/2 1-1048/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 6/10/1998
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
5/5/1998   Indiening ontwerp Doc. K. 49-1519/1
1/7/1998   Bespreking
(Handelingen nr. 259, p. 9102-9103)
2/7/1998   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
(Handelingen nr. 260, p. 9173-9174)
Doc. K. 49-1519/3
2/7/1998   Aanneming zonder amendering
3/7/1998   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-1048/1 1-1048/1 (PDF)
6/10/1998   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 1-1048/2 1-1048/2 (PDF)
6/10/1998   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
21/1/1999   Bekrachtiging en afkondiging
23/2/1999   Bekendmaking (5265)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 1/7/1998, 2/7/1998
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 4/7/1998 15 5/10/1998
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 4/7/1998 0 5/10/1998
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
21/1/1999 23/2/1999 , blz 5265

Kruispuntbank van de wetgeving