S. 1-1047 Dossierfiche K. 49-1532

Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde
Regering J.-L. Dehaene II  

BTW
nationale uitvoeringsmaatregel
gedelegeerde wetgeving
besluit
delegatie van bevoegdheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1532/1 Wetsontwerp 5/5/1998
K. 49-1532/2 Amendement 10/6/1998
K. 49-1532/3 Verslag namens de commissie 18/6/1998
K. 49-1532/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 2/7/1998
1-1047/1 1-1047/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 3/7/1998
1-1047/2 1-1047/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 6/10/1998
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
5/5/1998   Indiening ontwerp Doc. K. 49-1532/1
1/7/1998   Bespreking
(Handelingen nr. 259, p. 9102)
2/7/1998   Stemming over het geheel: ne varietur (+85/-1/o49)
(Handelingen nr. 260, p. 9173)
Doc. K. 49-1532/4
2/7/1998   Aanneming zonder amendering
3/7/1998   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-1047/1 1-1047/1 (PDF)
6/10/1998   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 1-1047/2 1-1047/2 (PDF)
6/10/1998   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
15/10/1998   Bekrachtiging en afkondiging
24/11/1998   Bekendmaking (37682-37683)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 1/7/1998, 2/7/1998
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 4/7/1998 15 5/10/1998
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 4/7/1998 0 5/10/1998
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
15/10/1998 24/11/1998 , blz 37682-37683

Kruispuntbank van de wetgeving