S. 1-1036 Dossierfiche K. 49-1830

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek van Letland inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 27 maart 1996
Regering J.-L. Dehaene II  

buitenlandse investering
Belgisch-Luxemburgse Economische Unie
Letland
bevordering van investeringen
ratificatie van een overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-1036/1 1-1036/1 (PDF) Wetsontwerp 23/6/1998
1-1036/2 1-1036/2 (PDF) Verslag namens de commissie 12/11/1998
1-1036/3 1-1036/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 12/11/1998
K. 49-1830/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 24/11/1998
K. 49-1830/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 3/12/1998
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
23/6/1998   Indiening ontwerp Doc. 1-1036/1 1-1036/1 (PDF)
23/6/1998   Verzending naar commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
12/11/1998   Inschrijving op agenda plenaire
18/11/1998   Algemene bespreking Hand. 1-220 Hand. 1-220 (PDF)
18/11/1998   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-220 Hand. 1-220 (PDF)
19/11/1998   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-222 Hand. 1-222 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
23/6/1998   Verzending naar commissie
14/10/1998   Inschrijving op agenda commissie
14/10/1998   Vergadering uitgesteld
20/10/1998   Inschrijving op agenda commissie
20/10/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Charles-Ferdinand Nothomb
20/10/1998   Inleidende uiteenzetting
minister van Buitenlandse Zaken
20/10/1998   Bespreking
20/10/1998   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0)
20/10/1998   Beslissing schriftelijk verslag
12/11/1998   Inschrijving op agenda commissie
12/11/1998   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1036/3 1-1036/3 (PDF)
12/11/1998   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 1-1036/2 1-1036/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
19/11/1998   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-1830/1
3/12/1998   Bespreking
Handelingen nr 287, p. 10337-10338
3/12/1998   Stemming over het geheel: ne varietur (+121/-0/o11)
Handelingen nr 287, p. 10357
Doc. K. 49-1830/2
3/12/1998   Aanneming zonder amendering
3/12/1998   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging Doc. K. 49-1830/2
18/1/1999   Bekrachtiging en afkondiging
22/10/1999   Bekendmaking (39909-39916)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 18/11/1998, 19/11/1998
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 20/10/1998, 12/11/1998
[K2] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 3/12/1998
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
18/1/1999 22/10/1999 , blz 39909-39916

Kruispuntbank van de wetgeving