S. 1-1034 Dossierfiche K. 49-1828

Wetsontwerp houdende instemming met het Besluit van de vertegenwoordigers van de Regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, van 19 december 1995 betreffende bescherming van de burgers van de Europese Unie door de diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen, en met de Bijlagen I en II ervan
Regering J.-L. Dehaene II  

diplomatieke bescherming
EU-onderdaan
Europees staatsburgerschap
ratificatie van een overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-1034/1 1-1034/1 (PDF) Wetsontwerp 23/6/1998
1-1034/2 1-1034/2 (PDF) Verslag namens de commissie 12/11/1998
1-1034/3 1-1034/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 12/11/1998
K. 49-1828/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 24/11/1998
K. 49-1828/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 3/12/1998
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
23/6/1998   Indiening ontwerp Doc. 1-1034/1 1-1034/1 (PDF)
23/6/1998   Verzending naar commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
12/11/1998   Inschrijving op agenda plenaire
18/11/1998   Algemene bespreking Hand. 1-220 Hand. 1-220 (PDF)
18/11/1998   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-220 Hand. 1-220 (PDF)
19/11/1998   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-222 Hand. 1-222 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
23/6/1998   Verzending naar commissie
14/10/1998   Inschrijving op agenda commissie
14/10/1998   Vergadering uitgesteld
20/10/1998   Inschrijving op agenda commissie
20/10/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Charles-Ferdinand Nothomb
20/10/1998   Inleidende uiteenzetting
minister van Buitenlandse Zaken
20/10/1998   Bespreking
20/10/1998   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0)
20/10/1998   Beslissing schriftelijk verslag
12/11/1998   Inschrijving op agenda commissie
12/11/1998   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1034/3 1-1034/3 (PDF)
12/11/1998   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 1-1034/2 1-1034/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
19/11/1998   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-1828/1
3/12/1998   Bespreking
Handelingen nr 287, p. 10337
3/12/1998   Stemming over het geheel: ne varietur (+129/-0/o3)
Handelingen nr 287, p. 10357
Doc. K. 49-1828/2
3/12/1998   Aanneming zonder amendering
3/12/1998   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging Doc. K. 49-1828/2
14/1/1999   Bekrachtiging en afkondiging
6/8/1999   Bekendmaking (29435-29439)
17/10/2002   Erratum (47397)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 18/11/1998, 19/11/1998
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 20/10/1998, 12/11/1998
[K2] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 3/12/1998
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
14/1/1999 6/8/1999 , blz 29435-29439
Errata
Op 17/10/2002 , blz 47397

Kruispuntbank van de wetgeving