S. 1-1032 Dossierfiche K. 49-1430

Wetsontwerp betreffende de certificatie van effecten uitgegeven door handelsvennootschappen
Regering J.-L. Dehaene II  

vennootschapsrecht
inkomstenbelasting
aandeel
familiebedrijf

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1430/1 Wetsontwerp 19/2/1998
K. 49-1430/2 Amendement 30/4/1998
K. 49-1430/3 Verslag namens de commissie 11/6/1998
K. 49-1430/4 Tekst aangenomen door de commissie 12/6/1998
K. 49-1430/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 18/6/1998
1-1032/1 1-1032/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 19/6/1998
1-1032/2 1-1032/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 7/7/1998
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
19/2/1998   Indiening ontwerp Doc. K. 49-1430/1
17/6/1998   Bespreking
(Handelingen nr. 256, p. 9013)
18/6/1998   Stemming over het geheel: geamendeerd (+137/-0/o3)
(Handelingen nr. 257, p. 9036-9037)
Doc. K. 49-1430/5
18/6/1998   Aanneming na amendering
19/6/1998   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-1032/1 1-1032/1 (PDF)
7/7/1998   Verstrijken termijn: Evocatietermijn
7/7/1998   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
15/7/1998   Bekrachtiging en afkondiging
5/9/1998   Bekendmaking (28677-28681)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 17/6/1998, 18/6/1998
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 20/6/1998 15 6/7/1998
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 20/6/1998 0 6/7/1998
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
15/7/1998 5/9/1998 , blz 28677-28681

Kruispuntbank van de wetgeving