S. 1-1029 Dossierfiche K. 49-1662

Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol bij de Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Russische Federatie, anderzijds, gedaan te Brussel op 21 mei 1997
Regering J.-L. Dehaene II  

ratificatie van een overeenkomst
samenwerkingsovereenkomst (EU)
Rusland

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-1029/1 1-1029/1 (PDF) Wetsontwerp 18/6/1998
1-1029/2 1-1029/2 (PDF) Verslag namens de commissie 2/7/1998
1-1029/3 1-1029/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 2/7/1998
K. 49-1662/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 10/7/1998
K. 49-1662/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 16/7/1998
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
18/6/1998   Indiening ontwerp Doc. 1-1029/1 1-1029/1 (PDF)
18/6/1998   Verzending naar commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
2/7/1998   Inschrijving op agenda plenaire
8/7/1998   Algemene bespreking Hand. 1-204 Hand. 1-204 (PDF)
8/7/1998   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-204 Hand. 1-204 (PDF)
9/7/1998   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-206 Hand. 1-206 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
18/6/1998   Verzending naar commissie
25/6/1998   Inschrijving op agenda commissie
25/6/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
25/6/1998   Inleidende uiteenzetting
Minister van Buitenlandse Zaken
25/6/1998   Bespreking
25/6/1998   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
25/6/1998   Beslissing schriftelijk verslag
2/7/1998   Inschrijving op agenda commissie
2/7/1998   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1029/3 1-1029/3 (PDF)
2/7/1998   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 1-1029/2 1-1029/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
9/7/1998   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-1662/1
16/7/1998   Bespreking
(Handelingen nr. 266, p. 9409)
16/7/1998   Stemming over het geheel: ne varietur (+137/-1/o0)
(Handelingen nr. 266, p. 9446)
Doc. K. 49-1662/2
16/7/1998   Aanneming zonder amendering
16/7/1998   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging Doc. K. 49-1662/2
10/8/1998   Bekrachtiging en afkondiging
11/12/1999   Bekendmaking (46267-46269)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 8/7/1998, 9/7/1998
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 25/6/1998, 2/7/1998
[K2] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 16/7/1998
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/8/1998 11/12/1999 , blz 46267-46269

Kruispuntbank van de wetgeving