S. 1-1027 Dossierfiche K. 49-1644

Wetsontwerp houdende instemming met de volgende Internationale Akten :
1į Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Hongarije;
2į Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Polen;
3į Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Tsjechische Republiek;
ondertekend te Brussel op 16 december 1997
Regering J.-L. Dehaene II  

Hongarije
NAVO
Polen
ratificatie van een overeenkomst
TsjechiŽ

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-1027/1 1-1027/1 (PDF) Wetsontwerp 18/6/1998
1-1027/2 1-1027/2 (PDF) Verslag namens de commissie 2/7/1998
1-1027/3 1-1027/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 2/7/1998
K. 49-1644/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 10/7/1998
K. 49-1644/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 16/7/1998
K. 49-1644/2 Verslag namens de commissie 17/7/1998
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
18/6/1998   Indiening ontwerp Doc. 1-1027/1 1-1027/1 (PDF)
18/6/1998   Verzending naar commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
2/7/1998   Inschrijving op agenda plenaire
8/7/1998   Algemene bespreking Hand. 1-204 Hand. 1-204 (PDF)
8/7/1998   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-204 Hand. 1-204 (PDF)
9/7/1998   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-206 Hand. 1-206 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
18/6/1998   Verzending naar commissie
25/6/1998   Inschrijving op agenda commissie
25/6/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Paul Hatry
25/6/1998   Inleidende uiteenzetting
Minister van Buitenlandse Zaken
25/6/1998   Bespreking
25/6/1998   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
25/6/1998   Beslissing schriftelijk verslag
30/6/1998   Inschrijving op agenda commissie
30/6/1998   De vergadering is afgelast
2/7/1998   Inschrijving op agenda commissie
2/7/1998   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1027/3 1-1027/3 (PDF)
2/7/1998   Goedkeuring verslag
Het verslag is goedgekeurd met 8 stemmen bij 1 onthouding
Doc. 1-1027/2 1-1027/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
9/7/1998   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-1644/1
16/7/1998   Bespreking
(Handelingen nr. 266, p. 9386-9397)
16/7/1998   Stemming over het geheel: ne varietur (+122/-11/o7)
(Handelingen nr. 266, p. 9440-9441)
Doc. K. 49-1644/3
16/7/1998   Aanneming zonder amendering
16/7/1998   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging Doc. K. 49-1644/3
10/8/1998   Bekrachtiging en afkondiging
18/12/1998   Bekendmaking (40234-40236)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 8/7/1998, 9/7/1998
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 25/6/1998, 2/7/1998
[K2] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 16/7/1998
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/8/1998 18/12/1998 , blz 40234-40236

Kruispuntbank van de wetgeving