S. 1-1025 Dossierfiche K. 49-1659

Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol inzake het verbod of de beperking van het gebruik van mijnen, valstrikmijnen en andere mechanismen, zoals gewijzigd op 3 mei 1996 (Protocol II zoals gewijzigd op 3 mei 1996) gehecht aan het Verdrag inzake het verbod of de beperking van het gebruik van bepaalde conventionele wapens die geacht kunnen worden buitensporig leed te veroorzaken of een niet-onderscheidende werking te hebben, aangenomen te Genčve op 3 mei 1996
Regering J.-L. Dehaene II  

conventioneel wapen
wapenbeperking
ratificatie van een overeenkomst
antipersoneel(s)mijn
mijnenbestrijding

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-1025/1 1-1025/1 (PDF) Wetsontwerp 17/6/1998
1-1025/2 1-1025/2 (PDF) Verslag namens de commissie 2/7/1998
1-1025/3 1-1025/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 2/7/1998
K. 49-1659/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 10/7/1998
K. 49-1659/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 16/7/1998
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
17/6/1998   Indiening ontwerp Doc. 1-1025/1 1-1025/1 (PDF)
17/6/1998   Verzending naar commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
2/7/1998   Inschrijving op agenda plenaire
9/7/1998   Algemene bespreking Hand. 1-205 Hand. 1-205 (PDF)
9/7/1998   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-205 Hand. 1-205 (PDF)
9/7/1998   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-206 Hand. 1-206 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
17/6/1998   Verzending naar commissie
25/6/1998   Inschrijving op agenda commissie
25/6/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Erika Thijs
25/6/1998   Inleidende uiteenzetting
Minister van Buitenlandse Zaken
25/6/1998   Bespreking
25/6/1998   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
25/6/1998   Beslissing schriftelijk verslag
2/7/1998   Inschrijving op agenda commissie
2/7/1998   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1025/3 1-1025/3 (PDF)
2/7/1998   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
Doc. 1-1025/2 1-1025/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
9/7/1998   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-1659/1
16/7/1998   Bespreking
(Handelingen nr. 266, p. 9408-9409)
16/7/1998   Stemming over het geheel: ne varietur (+138/-2/o0)
(Handelingen nr. 266, p. 9445)
Doc. K. 49-1659/2
16/7/1998   Aanneming zonder amendering
16/7/1998   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging Doc. K. 49-1659/2
10/8/1998   Bekrachtiging en afkondiging
11/12/1999   Bekendmaking (46251-46264)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 9/7/1998
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beëindigd 25/6/1998, 2/7/1998
[K2] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 16/7/1998
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/8/1998 11/12/1999, blz 46251-46264

Kruispuntbank van de wetgeving