S. 1-1023 Dossierfiche K. 49-102

Wetsontwerp betreffende de procedure inzake wijziging van het huwelijksvermogensstelsel
Ignace Van Belle  

huwelijksrecht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-102/1 Wetsvoorstel 4/10/1995
K. 49-102/2 Amendementen 20/5/1998
K. 49-102/3 Verslag namens de commissie 29/5/1998
K. 49-102/4 Tekst aangenomen door de commissie 29/5/1998
K. 49-102/5 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 2/6/1998
K. 49-102/6 Artikelen aangenomen in plenaire vergadering 3/6/1998
K. 49-102/7 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 11/6/1998
1-1023/1 1-1023/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 12/6/1998
1-1023/2 1-1023/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 30/6/1998
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
19/10/1995   Indiening voorstel Doc. K. 49-102/1
2/6/1998   Bespreking
3/6/1998   Bespreking
11/6/1998   Stemming over het geheel: geamendeerd Doc. K. 49-102/7
11/6/1998   Aanneming na amendering
12/6/1998   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-1023/1 1-1023/1 (PDF)
30/6/1998   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 1-1023/2 1-1023/2 (PDF)
30/6/1998   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
9/7/1998   Bekrachtiging en afkondiging
7/8/1998   Bekendmaking (25356-25357)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 2/6/1998, 3/6/1998, 11/6/1998
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 13/6/1998 15 29/6/1998
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 13/6/1998 0 29/6/1998
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
9/7/1998 7/8/1998 , blz 25356-25357

Kruispuntbank van de wetgeving