S. 1-1018 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende een beroep bij het Arbitragehof
Michel Foret    Pierre Jonckheer   

machtsconflict
decreet
beroep tot nietigverklaring
bestrijding
oorlogsslachtoffer
Vlaamse Gemeenschap
motie van het Parlement
belangenconflict (Belgisch institutioneel kader)
Grondwettelijk Hof (BelgiŽ)
Tweede Wereldoorlog

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-1018/1 1-1018/1 (PDF) Voorstel van resolutie 11/6/1998
                                      
Chronologie
  Voorstel van Resolutie
11/6/1998   Indiening voorstel Doc. 1-1018/1 1-1018/1 (PDF)
25/6/1998   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
25/6/1998   Zonder voorwerp
Vraag schorsing en vernietiging bij Arbitragehof
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Voorstel van Resolutie Zonder voorwerp  

Kruispuntbank van de wetgeving