S. 1-1017 Dossierfiche K. 49-1658

Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol van overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Internationale Douaneraad betreffende het behoud van de zetel van de Wereld Douane Organisatie in Brussel, ondertekend te Brussel op 7 februari 1997
Regering J.-L. Dehaene II  

douane
zetel van de instelling
ratificatie van een overeenkomst
Werelddouaneorganisatie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-1017/1 1-1017/1 (PDF) Wetsontwerp 10/6/1998
1-1017/2 1-1017/2 (PDF) Verslag namens de commissie 2/7/1998
1-1017/3 1-1017/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 2/7/1998
K. 49-1658/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 10/7/1998
K. 49-1658/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 16/7/1998
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
10/6/1998   Indiening ontwerp
10/6/1998   Verzending naar commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
2/7/1998   Inschrijving op agenda plenaire
9/7/1998   Algemene bespreking Hand. 1-205 Hand. 1-205 (PDF)
9/7/1998   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-205 Hand. 1-205 (PDF)
9/7/1998   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-206 Hand. 1-206 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
10/6/1998   Verzending naar commissie
18/6/1998   Inschrijving op agenda commissie
18/6/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Paul Hatry
18/6/1998   Bespreking
18/6/1998   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0)
18/6/1998   Beslissing schriftelijk verslag
30/6/1998   Inschrijving op agenda commissie
30/6/1998   De vergadering is afgelast
2/7/1998   Inschrijving op agenda commissie
2/7/1998   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1017/3 1-1017/3 (PDF)
2/7/1998   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 1-1017/2 1-1017/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
9/7/1998   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-1658/1
16/7/1998   Bespreking
(Handelingen nr. 266, p. 9408)
16/7/1998   Stemming over het geheel: ne varietur (+128/-11/o0)
(Handelingen nr. 266, p. 9445)
Doc. K. 49-1658/2
16/7/1998   Aanneming zonder amendering
16/7/1998   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging Doc. K. 49-1658/2
20/7/1998   Bekrachtiging en afkondiging
30/6/2006   Bekendmaking (32955-32957)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 9/7/1998
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 18/6/1998, 2/7/1998
[K2] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 16/7/1998
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
20/7/1998 30/6/2006 , blz 32955-32957

Kruispuntbank van de wetgeving