S. 1-1012 Dossierfiche K. 49-1194

Wetsontwerp tot oprichting van een beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen
Regering J.-L. Dehaene II  

staatsveiligheid
Vaste Comités van Toezicht op de politie- en inlichtingendiensten
vertrouwelijkheid
eerbiediging van het privé-leven
nucleaire veiligheid
openbare veiligheid
geheime dienst
rechtsmiddel
toegang tot de informatie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1194/1 Wetsontwerp 17/9/1997
K. 49-1194/2 Amendementen 25/3/1998
K. 49-1194/3 Amendement 24/4/1998
K. 49-1194/4 Amendement 6/5/1998
K. 49-1194/5 Verslag namens de commissie 29/5/1998
K. 49-1194/6 Tekst aangenomen door de commissie 29/5/1998
K. 49-1194/7 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 3/6/1998
1-1012/1 1-1012/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 4/6/1998
1-1012/2 1-1012/2 (PDF) Amendementen 22/10/1998
1-1012/3 1-1012/3 (PDF) Verslag namens de commissie 27/10/1998
1-1012/4 1-1012/4 (PDF) Tekst verbeterd door de commissie 27/10/1998
1-1012/5 1-1012/5 (PDF) Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag 19/11/1998
1-1012/6 1-1012/6 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 26/11/1998
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
17/9/1997   Indiening ontwerp Doc. K. 49-1194/1
2/6/1998   Bespreking
Handelingen, p. 8881-8887
3/6/1998   Stemming over het geheel: geamendeerd (+69/-0/o62)
Handelingen, p. 8913
Doc. K. 49-1194/7
3/6/1998   Aanneming na amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
4/6/1998   Overzending aan Senaat Doc. 1-1012/1 1-1012/1 (PDF)
4/6/1998   Verzending naar commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
12/11/1998   Inschrijving op agenda plenaire
19/11/1998   Algemene bespreking Hand. 1-222 Hand. 1-222 (PDF)
19/11/1998   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-222 Hand. 1-222 (PDF)
19/11/1998   Amendement: Am. 1 Doc. 1-1012/5 1-1012/5 (PDF)
19/11/1998   Amendement: Am. 2 Doc. 1-1012/5 1-1012/5 (PDF)
19/11/1998   Amendement: Am. 3 Doc. 1-1012/5 1-1012/5 (PDF)
19/11/1998   Inschrijving op agenda plenaire
26/11/1998   Algemene bespreking Hand. 1-223 Hand. 1-223 (PDF)
26/11/1998   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-223 Hand. 1-223 (PDF)
26/11/1998   Stemming over het geheel: ne varietur (+42/-6/o9) Hand. 1-224 Hand. 1-224 (PDF)
Doc. 1-1012/6 1-1012/6 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
4/6/1998   Verzending naar commissie
21/10/1998   Inschrijving op agenda commissie
21/10/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Anne-Marie Lizin
21/10/1998   Inleidende uiteenzetting
minister van Landsverdediging
21/10/1998   Bespreking
22/10/1998   Amendement: Am. 1 Doc. 1-1012/2 1-1012/2 (PDF)
22/10/1998   Amendement: Am. 2 Doc. 1-1012/2 1-1012/2 (PDF)
22/10/1998   Amendement: Am. 3 Doc. 1-1012/2 1-1012/2 (PDF)
27/10/1998   Inschrijving op agenda commissie
27/10/1998   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+7/-0/o3), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-1012/3 1-1012/3 (PDF)
27/10/1998   Vertrouwen rapporteur
27/10/1998   Tekst verbeterd door de commissie Doc. 1-1012/4 1-1012/4 (PDF)
26/11/1998   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
11/12/1998   Bekrachtiging en afkondiging
7/5/1999   Bekendmaking (15758-15760)
24/6/1999   Erratum (23817)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 2/6/1998, 3/6/1998
[S2] Behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 19/11/1998, 26/11/1998
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beëindigd 21/10/1998, 27/10/1998
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
11/12/1998 7/5/1999 , blz 15758-15760
Errata
Op 24/6/1999 , blz 23817

Kruispuntbank van de wetgeving