S. 1-1009 Dossierfiche                  

Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van het artikel 32, ß 1, eerste en tweede lid, van de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen
Hugo Coveliers    Charles-Ferdinand Nothomb   

wetgevende procedure
belangenconflict (Belgisch institutioneel kader)

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-1009/1 1-1009/1 (PDF) Voorstel van bijzondere wet 3/6/1998
1-1009/2 1-1009/2 (PDF) Verslag namens de commissie 11/2/1999
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
3/6/1998   Indiening voorstel Doc. 1-1009/1 1-1009/1 (PDF)
9/7/1998   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
9/7/1998   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
17/2/1999   Inschrijving op agenda plenaire
25/2/1999   Algemene bespreking Hand. 1-246 Hand. 1-246 (PDF)
25/2/1999   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-246 Hand. 1-246 (PDF)
25/2/1999   Stemming over het geheel: verworpen
Ingevolge aanneming S 1 - 1006
Hand. 1-247 Hand. 1-247 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
9/7/1998   Verzending naar commissie
22/10/1998   Inschrijving op agenda commissie
22/10/1998   Niet behandeld
29/10/1998   Inschrijving op agenda commissie
29/10/1998   Niet behandeld
20/11/1998   Inschrijving op agenda commissie
20/11/1998   Niet behandeld
3/12/1998   Inschrijving op agenda commissie
3/12/1998   Niet behandeld
17/12/1998   Inschrijving op agenda commissie
17/12/1998   Niet behandeld
7/1/1999   Inschrijving op agenda commissie
7/1/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Charles-Ferdinand Nothomb
7/1/1999   Bespreking
14/1/1999   Inschrijving op agenda commissie
14/1/1999   Bespreking
21/1/1999   Inschrijving op agenda commissie
21/1/1999   Bespreking
21/1/1999   Vervallen
Het voorstel van bijzondere wet nr. 1-1009 vervalt ten gevolge van de aanneming van het voorstel van bijzondere wet nr. 1-1006
11/2/1999   Inschrijving op agenda commissie
11/2/1999   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 1-1009/2 1-1009/2 (PDF)
25/2/1999   Einde behandeling
25/2/1999   Klasseren als verworpen
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Verworpen  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Verworpen 25/2/1999
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 7/1/1999, 14/1/1999, 21/1/1999, 11/2/1999

Kruispuntbank van de wetgeving