S. 1-1007 Dossierfiche K. 49-683

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 249 van het Wetboek van registratie-, hypotheek- en griffierechten
Rony Cuyt  

registratierecht
achternaam
bevolkingsregister

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-683/1 Wetsvoorstel 6/9/1996
K. 49-683/2 Amendement 25/3/1998
K. 49-683/3 Verslag namens de commissie 9/4/1998
K. 49-683/4 Tekst aangenomen door de commissie 9/4/1998
K. 49-683/5 Amendement 11/5/1998
K. 49-683/6 Aanvullend verslag 18/5/1998
K. 49-683/7 Tekst aangenomen door de commissie 18/5/1998
K. 49-683/8 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 28/5/1998
1-1007/1 1-1007/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 29/5/1998
1-1007/2 1-1007/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 16/6/1998
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
6/9/1996   Indiening voorstel Doc. K. 49-683/1
3/10/1996   Inoverwegingneming
22/4/1998   Bespreking
Handelingen, p. 8523
23/4/1998   Terugzending naar commissie
Handelingen, p. 8544
28/5/1998   Bespreking
Handelingen, p. 8871
28/5/1998   Stemming over het geheel: geamendeerd (+135/-1/o2)
Handelingen, p. 8873-8874
Doc. K. 49-683/8
28/5/1998   Aanneming na amendering
29/5/1998   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-1007/1 1-1007/1 (PDF)
16/6/1998   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 1-1007/2 1-1007/2 (PDF)
16/6/1998   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
5/7/1998   Bekrachtiging en afkondiging
21/8/1998   Bekendmaking (26825)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 22/4/1998, 28/5/1998
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 30/5/1998 15 15/6/1998
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 30/5/1998 0 15/6/1998
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
5/7/1998 21/8/1998 , blz 26825

Kruispuntbank van de wetgeving