S. 2-318 Dossierfiche K. 50-555

Herziening van artikel 147, tweede lid, van de Grondwet, om de woorden "behalve bij het berechten van ministers en leden van de Gemeenschaps- en Gewestregeringen" op te heffen
Nathalie de T' Serclaes    Iris Van Riet    Hugo Vandenberghe    Philippe Mahoux    Guy Moens    Marcel Cheron    Frans Lozie    Clotilde Nyssens   

hogere rechtspraak
herziening van de grondwet
gerechtelijke vervolging
minister
jurisdictiebevoegdheid
strafrechtelijke aansprakelijkheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-318/1 2-318/1 (PDF) Herziening van de grondwet 31/1/2000
2-318/2 2-318/2 (PDF) Verslag namens de commissie 16/3/2000
2-318/3 2-318/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 16/3/2000
K. 50-555/1 Tekst overgezonden door de Senaat 31/3/2000
K. 50-555/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 4/5/2000
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
31/1/2000   Indiening Doc. 2-318/1 2-318/1 (PDF)
31/1/2000   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
23/3/2000   Inschrijving op agenda
30/3/2000   Algemene bespreking Hand. 2-38 Hand. 2-38 (PDF)
30/3/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+55/-0/o0) Hand. 2-38 Hand. 2-38 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
31/1/2000   Verzending naar commissie
16/3/2000   Inschrijving op agenda
16/3/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Meryem Kašar
16/3/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0)
16/3/2000   Aanneming zonder amendering
16/3/2000   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-318/2 2-318/2 (PDF)
16/3/2000   Tekst aangenomen Doc. 2-318/3 2-318/3 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
30/3/2000   Overzending Doc. K. 50-555/1
25/4/2000   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 100
3/5/2000   Bespreking
Handelingen nr. 53, p. 18-19
4/5/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Handelingen nr. 54, p. 42-43
Doc. K. 50-555/2
4/5/2000   Aanneming zonder amendering
4/5/2000   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
16/5/2000   Bekrachtiging en afkondiging
27/5/2000   Bekendmaking (18095)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 30/3/2000
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Niet geamendeerd 16/3/2000
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 3/5/2000, 4/5/2000
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
16/5/2000 27/5/2000, blz 18095