S. 1-964 Dossierfiche K. 49-1258

Herziening van artikel 103 van de Grondwet
Nathalie de T' Serclaes  

minister
herziening van de grondwet
gerechtelijke vervolging
strafrechtelijke aansprakelijkheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1258/1 Herziening van de grondwet 28/10/1997
K. 49-1258/2 Amendementen 12/11/1997
K. 49-1258/3 Amendementen 18/11/1997
K. 49-1258/4 Amendementen 24/11/1997
K. 49-1258/5 Verslag namens de commissie 5/12/1997
K. 49-1258/6 Tekst aangenomen door de commissie 5/12/1997
K. 49-1258/7 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 9/12/1997
K. 49-1258/8 Aanvullend verslag 13/1/1998
K. 49-1258/9 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 4/3/1998
K. 49-1258/10 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 21/4/1998
K. 49-1258/11 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 28/4/1998
1-964/1 1-964/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 29/4/1998
1-964/2 1-964/2 (PDF) Verslag namens de commissie 14/5/1998
1-964/3 1-964/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 14/5/1998
1-964/4 1-964/4 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering 11/6/1998
                                      
Chronologie
  Voorstel Herziening GW, initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
28/10/1997   Indiening voorstel Doc. K. 49-1258/1
9/12/1997   Terugzending naar commissie
(Handelingen nr. 202, p. 7160-7161)
10/3/1998   Bespreking
(handelingen nr. 229, p. 8135-8152)
12/3/1998   Uitstel naamstemming
(Handelingen nr. 230, p. 8160-8161)
12/3/1998   Bespreking
(Handelingen nr. 230, p. 8160-8161)
22/4/1998   Bespreking
(Handelingen nr. 239, p. 8455-8468)
28/4/1998   Bespreking
(Handelingen nr. 242, p. 8595-8596)
28/4/1998   Stemming over het geheel: geamendeerd (+107/-34/o1)
(Handelingen nr. 242, p. 8596)
Doc. K. 49-1258/11
28/4/1998   Aanneming na amendering
28/4/1998   Enig artikel : geamendeerd
  [S2] Behandeling door Senaat
29/10/1997   Overzending aan Senaat Doc. 1-964/1 1-964/1 (PDF)
29/10/1997   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
4/6/1998   Inschrijving op agenda plenaire
11/6/1998   Algemene bespreking Hand. 1-195 Hand. 1-195 (PDF)
11/6/1998   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-196 Hand. 1-196 (PDF)
Doc. 1-964/4 1-964/4 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
29/10/1997   Verzending naar commissie
14/5/1998   Inschrijving op agenda commissie
14/5/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Robert Hotyat
14/5/1998   Bespreking
14/5/1998   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+10/-2/o0), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-964/2 1-964/2 (PDF)
14/5/1998   Vertrouwen rapporteur
14/5/1998   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-964/3 1-964/3 (PDF)
11/6/1998   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
12/6/1998   Bekrachtiging en afkondiging
16/6/1998   Bekendmaking (19579-19580)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Voorstel Herziening GW, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 10/3/1998, 12/3/1998, 22/4/1998, 28/4/1998
[S2] Behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 11/6/1998
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 14/5/1998
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
12/6/1998 16/6/1998, blz 19579-19580