S. 1-899 Dossierfiche K. 49-1599

Herziening van artikel 125 van de Grondwet
Hugo Vandenberghe    Roger Lallemand    Fred Erdman    Magdeleine Willame-Boonen   

minister
herziening van de grondwet
gewesten en gemeenschappen van BelgiŽ
gerechtelijke vervolging
strafrechtelijke aansprakelijkheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-899/1 1-899/1 (PDF) Herziening van de grondwet 5/3/1998
1-899/2 1-899/2 (PDF) Amendement 14/5/1998
1-899/3 1-899/3 (PDF) Verslag namens de commissie 14/5/1998
1-899/4 1-899/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 14/5/1998
1-899/5 1-899/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 11/6/1998
K. 49-1599/1 Tekst overgezonden door de Senaat 12/6/1998
K. 49-1599/2 Verslag namens de commissie 16/6/1998
K. 49-1599/3 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 16/6/1998
K. 49-1599/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 16/6/1998
                                      
Chronologie
  Voorstel Herziening GW, initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
5/3/1998   Indiening voorstel Doc. 1-899/1 1-899/1 (PDF)
5/3/1998   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
4/6/1998   Inschrijving op agenda plenaire
11/6/1998   Algemene bespreking Hand. 1-195 Hand. 1-195 (PDF)
11/6/1998   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-196 Hand. 1-196 (PDF)
Doc. 1-899/5 1-899/5 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
5/3/1998   Verzending naar commissie
14/5/1998   Inschrijving op agenda commissie
14/5/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Robert Hotyat
14/5/1998   Amendement: Am. 1 Doc. 1-899/2 1-899/2 (PDF)
14/5/1998   Bespreking
14/5/1998   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+10/-2/o0), Vertrouwen Rapporteur
14/5/1998   Vertrouwen rapporteur
14/5/1998   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-899/4 1-899/4 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
11/6/1998   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-1599/1
16/6/1998   Bespreking
(Handelingen nr. 255, p. 8979-8983 + 8985)
16/6/1998   Stemming over het geheel: ne varietur (+91/-32/o0)
(Handelingen nr. 255, p. 8985-8986)
Doc. K. 49-1599/4
16/6/1998   Aanneming zonder amendering
16/6/1998   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging Doc. K. 49-1599/4
17/6/1998   Bekrachtiging en afkondiging
18/6/1998   Bekendmaking (19837-19839)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Voorstel Herziening GW, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 11/6/1998
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 14/5/1998
[K2] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 16/6/1998
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
17/6/1998 18/6/1998, blz 19837-19839