S. 1-363 Dossierfiche K. 49-492

Herziening van artikel 59 van de Grondwet
Paul Tant   Patrick Dewael   Claude Eerdekens   Frank Vandenbroucke   Didier Reynders   Jacques LefŤvre   Annemie Van de Casteele  

parlementaire onschendbaarheid
herziening van de grondwet

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-492/1 Herziening van de grondwet 22/3/1996
K. 49-492/2 Amendement 2/4/1996
K. 49-492/3 Amendementen 3/4/1996
K. 49-492/4 Amendementen 4/6/1996
K. 49-492/5 Verslag namens de commissie 13/6/1996
K. 49-492/6 Tekst aangenomen door de commissie 13/6/1996
1-363/1 1-363/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 21/6/1996
1-363/2 1-363/2 (PDF) Amendement 6/12/1996
1-363/3 1-363/3 (PDF) Amendementen 14/12/1996
1-363/4 1-363/4 (PDF) Amendementen 19/12/1996
1-363/5 1-363/5 (PDF) Verslag namens de commissie 9/1/1997
1-363/6 1-363/6 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 9/1/1997
1-363/7 1-363/7 (PDF) Amendement ingediend na de goedkeuring van het verslag 14/1/1997
1-363/8 1-363/8 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 15/1/1997
1-363/9 1-363/9 (PDF) Artikelen aangenomen in eerste lezing 16/1/1997
K. 49-492/7 Tekst geamendeerd door de Senaat 20/1/1997
K. 49-492/8 Amendementen 5/2/1997
K. 49-492/9 Verslag namens de commissie 13/2/1997
K. 49-492/10 Amendement ingediend na neerlegging van het verslag 19/2/1997
1-363/10 1-363/10 (PDF) Ontwerp opnieuw geamendeerd door de Kamer 20/2/1997
K. 49-492/11 Amendementen 20/2/1997
K. 49-492/12 Tekst opnieuw geamendeerd in plenaire vergadering 20/2/1997
1-363/11 1-363/11 (PDF) Verslag namens de commissie 27/2/1997
1-363/12 1-363/12 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 27/2/1997
                                      
Chronologie
  Voorstel Herziening GW, initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
22/3/1996   Indiening voorstel Doc. K. 49-492/1
13/6/1996   Tekst aangenomen in Commissie Doc. K. 49-492/6
20/6/1996   Bespreking
20/6/1996   Stemming over het geheel: geamendeerd
20/6/1996   Aanneming na amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
21/6/1996   Overzending aan Senaat Doc. 1-363/1 1-363/1 (PDF)
21/6/1996   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
14/1/1997   Amendement: Am. 15 Doc. 1-363/7 1-363/7 (PDF)
15/1/1997   Amendement: Am. 16 Doc. 1-363/8 1-363/8 (PDF)
15/1/1997   Amendement: Am. 17 Doc. 1-363/8 1-363/8 (PDF)
15/1/1997   Amendement: Am. 18 Doc. 1-363/8 1-363/8 (PDF)
15/1/1997   Amendement: Am. 19 Doc. 1-363/8 1-363/8 (PDF)
16/1/1997   Inschrijving op agenda plenaire
16/1/1997   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-86 Hand. 1-86 (PDF)
16/1/1997   Amendement nr. 15 aangenomen in plenaire
16/1/1997   Artikel aangenomen in eerste lezing Doc. 1-363/9 1-363/9 (PDF)
16/1/1997   Stemming in tweede lezing
16/1/1997   Stemming over het geheel: geamendeerd Hand. 1-86 Hand. 1-86 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
21/6/1996   Verzending naar commissie
14/11/1996   Inschrijving op agenda commissie
14/11/1996   Hoorzitting
Hoorzitting met professor Michel Franchimont
21/11/1996   Inschrijving op agenda commissie
21/11/1996   Aanwijzing rapporteur(s): Fred Erdman
21/11/1996   Inleidende uiteenzetting
Eerste Minister
21/11/1996   Bespreking
6/12/1996   Amendement: Am. 1 Doc. 1-363/2 1-363/2 (PDF)
12/12/1996   Inschrijving op agenda commissie
AM
12/12/1996   Bespreking
12/12/1996   Inschrijving op agenda commissie
PM
12/12/1996   Bespreking
14/12/1996   Amendement: Am. 2 Doc. 1-363/3 1-363/3 (PDF)
14/12/1996   Amendement: Am. 3 Doc. 1-363/3 1-363/3 (PDF)
14/12/1996   Amendement: Am. 4 Doc. 1-363/3 1-363/3 (PDF)
14/12/1996   Amendement: Am. 5 Doc. 1-363/3 1-363/3 (PDF)
14/12/1996   Amendement: Am. 6 Doc. 1-363/3 1-363/3 (PDF)
14/12/1996   Amendement: Am. 7 Doc. 1-363/3 1-363/3 (PDF)
14/12/1996   Amendement: Am. 8 Doc. 1-363/3 1-363/3 (PDF)
14/12/1996   Amendement: Am. 9 Doc. 1-363/3 1-363/3 (PDF)
14/12/1996   Amendement: Am. 10 Doc. 1-363/3 1-363/3 (PDF)
19/12/1996   Amendement: Am. 11 Doc. 1-363/4 1-363/4 (PDF)
19/12/1996   Amendement: Am. 12 Doc. 1-363/4 1-363/4 (PDF)
19/12/1996   Amendement: Am. 13 Doc. 1-363/4 1-363/4 (PDF)
19/12/1996   Amendement: Am. 14 Doc. 1-363/4 1-363/4 (PDF)
19/12/1996   Inschrijving op agenda commissie
19/12/1996   Artikelsgewijze bespreking
19/12/1996   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+12/-3/o0)
19/12/1996   Beslissing schriftelijk verslag
9/1/1997   Inschrijving op agenda commissie
9/1/1997   Goedkeuring verslag
Het verslag wordt bij eenparigheid aangenomen (8 stemmen)
Doc. 1-363/5 1-363/5 (PDF)
9/1/1997   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-363/6 1-363/6 (PDF)
  [K3] Behandeling door Kamer
16/7/1996   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-492/7
13/2/1997   Commissieverslag Doc. K. 49-492/9
20/2/1997   Bespreking
20/2/1997   Stemming over het geheel: geamendeerd Doc. K. 49-492/12
20/2/1997   Aanneming na amendering
  [S4] Behandeling door Senaat
20/2/1997   Overzending aan Senaat Doc. 1-363/10 1-363/10 (PDF)
20/2/1997   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
25/2/1997   Inschrijving op agenda plenaire
27/2/1997   Algemene bespreking Hand. 1-95 Hand. 1-95 (PDF)
27/2/1997   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-95 Hand. 1-95 (PDF)
27/2/1997   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-95 Hand. 1-95 (PDF)
20/2/1997   Verzending naar commissie
25/2/1997   Aanwijzing rapporteur(s): Fred Erdman
25/2/1997   Bespreking
25/2/1997   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+12/-0/o0)
25/2/1997   Beslissing schriftelijk verslag
27/2/1997   Inschrijving op agenda commissie
27/2/1997   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 1-363/11 1-363/11 (PDF)
27/2/1997   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-363/12 1-363/12 (PDF)
27/2/1997   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
28/2/1997   Bekrachtiging en afkondiging
1/3/1997   Bekendmaking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Voorstel Herziening GW, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 20/6/1996
[S2] Behandeling door Senaat
Geamendeerd aangenomen 16/1/1997
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 14/11/1996, 21/11/1996, 12/12/1996, 19/12/1996, 9/1/1997
[K3] Behandeling door Kamer
Geamendeerd aangenomen 20/2/1997
[S4] Behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 27/2/1997
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 25/2/1997, 27/2/1997
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
28/2/1997 1/3/1997