S. 1-279 Dossierfiche K. 49-936

Herziening van artikel 130 van de Grondwet, om het gebruik van de talen in het onderwijs over te dragen aan de Duitstalige Gemeenschap
Michel Foret    Claude Desmedt   

onderwijs
herziening van de grondwet
taalgebruik
Duitstalige Gemeenschap

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-279/1 1-279/1 (PDF) Voorstel 7/3/1996
1-279/2 1-279/2 (PDF) Amendement 30/1/1997
1-279/3 1-279/3 (PDF) Verslag namens de commissie 6/2/1997
1-279/4 1-279/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 6/2/1997
K. 49-936/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 24/2/1997
K. 49-936/2 Verslag namens de commissie 27/3/1997
                                      
Chronologie
  Voorstel Herziening GW, initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
7/3/1996   Indiening voorstel Doc. 1-279/1 1-279/1 (PDF)
7/3/1996   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
20/2/1997   Inschrijving op agenda plenaire
20/2/1997   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-93 Hand. 1-93 (PDF)
20/2/1997   Stemming over het geheel: ne varietur (+52/-0/o7)
Handelingen, p. 2485
Hand. 1-93 Hand. 1-93 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
7/3/1996   Verzending naar commissie
30/1/1997   Inschrijving op agenda commissie
30/1/1997   Amendement: Am. 1 Doc. 1-279/2 1-279/2 (PDF)
30/1/1997   Aanwijzing rapporteur(s): Hubert Chantraine
30/1/1997   Artikelsgewijze bespreking
30/1/1997   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+10/-0/o1)
30/1/1997   Beslissing schriftelijk verslag
6/2/1997   Inschrijving op agenda commissie
6/2/1997   Goedkeuring verslag
Het verslag wordt eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
Doc. 1-279/3 1-279/3 (PDF)
6/2/1997   Tekst aangenomen door de commissie
voor de Institutionele Aangelegenheden
Doc. 1-279/4 1-279/4 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
20/2/1997   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-936/1
30/4/1997   Bespreking
Handelingen, p. 5648
30/4/1997   Stemming over het geheel: ne varietur (+116/-0/o16)
Handelingen, p. 5665
30/4/1997   Aanneming zonder amendering
30/4/1997   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
20/5/1997   Bekrachtiging en afkondiging
21/6/1997   Bekendmaking (16655)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Voorstel Herziening GW, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 20/2/1997
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 30/1/1997, 6/2/1997
[K2] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 30/4/1997
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
20/5/1997 21/6/1997, blz 16655