S. 1-185 Dossierfiche K. 49-572

Herziening van artikel 41 van de Grondwet
---
Ontwerp van tekst houdende aanvulling van artikel 41 van de Grondwet met een tweede, derde en vierde lid
Fred Erdman    Ludwig Caluwť    Hugo Coveliers    Eddy Boutmans    Jan Loones   

gemeente
herziening van de grondwet
gemeentelijk publiekrechtelijk lichaam

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-185/1 1-185/1 (PDF) Voorstel 30/11/1995
1-185/2 1-185/2 (PDF) Amendementen 27/3/1996
1-185/3 1-185/3 (PDF) Verslag namens de commissie 30/4/1996
1-185/4 1-185/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 30/4/1996
1-185/5 1-185/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 9/5/1996
K. 49-572/1 Tekst overgezonden door de Senaat 10/5/1996
K. 49-572/2 Amendement 14/11/1996
K. 49-572/3 Amendement 18/12/1996
K. 49-572/4 Verslag namens de commissie 15/1/1997
K. 49-572/5 Tekst aangenomen door de commissie 15/1/1997
K. 49-572/6 Amendement ingediend na neerlegging van het verslag 20/1/1997
1-185/6 1-185/6 (PDF) Ontwerp van tekst geamendeerd door de Kamer 24/1/1997
1-185/7 1-185/7 (PDF) Amendementen 6/2/1997
1-185/8 1-185/8 (PDF) Verslag namens de commissie 20/2/1997
1-185/9 1-185/9 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 20/2/1997
1-185/10 1-185/10 (PDF) Amendement ingediend na de goedkeuring van het verslag 20/2/1997
1-185/11 1-185/11 (PDF) Amendement ingediend na de goedkeuring van het verslag 26/2/1997
                                      
Chronologie
  Voorstel Herziening GW, initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
30/11/1995   Indiening voorstel Doc. 1-185/1 1-185/1 (PDF)
30/11/1995   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
8/5/1996   Inschrijving op agenda plenaire
8/5/1996   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-43 Hand. 1-43 (PDF)
9/5/1996   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-44 Hand. 1-44 (PDF)
9/5/1996   Aanneming zonder amendering
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
30/11/1995   Verzending naar commissie
31/1/1996   Inschrijving op agenda commissie
31/1/1996   Aanwijzing rapporteur(s): Ludwig Caluwť
31/1/1996   Inleidende uiteenzetting
31/1/1996   Bespreking
27/3/1996   Inschrijving op agenda commissie
27/3/1996   Bespreking
27/3/1996   Amendement: Am. 1 Doc. 1-185/2 1-185/2 (PDF)
27/3/1996   Amendement: Am. 2 Doc. 1-185/2 1-185/2 (PDF)
4/4/1996   Inschrijving op agenda commissie
4/4/1996   Artikelsgewijze bespreking
4/4/1996   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+11/-2/o0)
4/4/1996   Beslissing schriftelijk verslag
30/4/1996   Inschrijving op agenda commissie
30/4/1996   Goedkeuring verslag
Het verslag wordt eenparig goedgekeurd
Doc. 1-185/3 1-185/3 (PDF)
30/4/1996   Tekst aangenomen door de commissie
voor de Institutionele Aangelegenheden
Doc. 1-185/4 1-185/4 (PDF)
  [S3] Behandeling door Senaat
20/2/1996   Inschrijving op agenda plenaire
23/1/1997   Overzending aan Senaat Doc. 1-185/6 1-185/6 (PDF)
24/1/1997   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
20/2/1997   Inschrijving op agenda plenaire
20/2/1997   Indiening amendementen na goedkeuring verslag
20/2/1997   Amendement: Am. 6 Doc. 1-185/10 1-185/10 (PDF)
20/2/1997   Amendement: Am. 7 Doc. 1-185/10 1-185/10 (PDF)
20/2/1997   Amendement: Am. 8 Doc. 1-185/10 1-185/10 (PDF)
26/2/1997   Amendement: Am. 9 Doc. 1-185/11 1-185/11 (PDF)
27/2/1997   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-94 Hand. 1-94 (PDF)
27/2/1997   Tekst aangenomen door de plenaire vergadering
2/4/1997   Einde behandeling
  [K2] Behandeling door Kamer
9/5/1996   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-572/1
15/1/1997   Tekst aangenomen in commissie Doc. K. 49-572/5
22/1/1997   Bespreking
23/1/1997   Bespreking
23/1/1997   Stemming over het geheel: geamendeerd (+109/-0/o21)
23/1/1997   Aanneming na amendering
24/1/1997   Verzending naar commissie
6/2/1997   Inschrijving op agenda commissie
6/2/1997   Aanwijzing rapporteur(s): Ludwig Caluwť
6/2/1997   Amendement: Am. 1 Doc. 1-185/7 1-185/7 (PDF)
6/2/1997   Amendement: Am. 2 Doc. 1-185/7 1-185/7 (PDF)
6/2/1997   Amendement: Am. 3 Doc. 1-185/7 1-185/7 (PDF)
6/2/1997   Amendement: Am. 4 Doc. 1-185/7 1-185/7 (PDF)
6/2/1997   Amendement: Am. 5 Doc. 1-185/7 1-185/7 (PDF)
6/2/1997   Artikelsgewijze bespreking
6/2/1997   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+12/-2/o1)
6/2/1997   Beslissing schriftelijk verslag
20/2/1997   Inschrijving op agenda commissie
20/2/1997   Goedkeuring verslag
Het verslag wordt eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 1-185/8 1-185/8 (PDF)
20/2/1997   Tekst aangenomen door de commissie
voor de Institutionele Aangelegenheden
Doc. 1-185/9 1-185/9 (PDF)
27/2/1997   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
11/3/1997   Bekrachtiging en afkondiging
2/4/1997   Bekendmaking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Voorstel Herziening GW, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 8/5/1996, 9/5/1996
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 31/1/1996, 27/3/1996, 4/4/1996, 30/4/1996
[K2] Behandeling door Kamer
Geamendeerd aangenomen 22/1/1997, 23/1/1997
[S3] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd 27/2/1997
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 6/2/1997, 20/2/1997
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
11/3/1997 2/4/1997