S. 1-170 Dossierfiche K. 49-414

Herziening van artikel 71 van de Grondwet
---
Ontwerp van tekst houdende herziening van artikel 71, derde en vierde lid, van de Grondwet
Marc Olivier    Jacques Santkin    Leo Goovaerts    Patrick Hostekint    Pierre Hazette    Philippe Charlier    Joris Van Hauthem    Chris Vandenbroeke    Jacques Devolder    Hubert Chantraine   

afgevaardigde
herziening van de grondwet
Eerste Kamer
openbaar vervoer
statuut van de afgevaardigden

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-170/1 1-170/1 (PDF) Voorstel 23/11/1995
1-170/2 1-170/2 (PDF) Amendement 18/1/1996
1-170/3 1-170/3 (PDF) Verslag namens de commissie 18/1/1996
1-170/4 1-170/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 18/1/1996
K. 49-414/1 Tekst overgezonden door de Senaat 1/2/1996
1-170/5 1-170/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 1/2/1996
K. 49-414/2 Amendementen 26/2/1996
K. 49-414/3 Verslag namens de commissie 7/3/1996
                                      
Chronologie
  Voorstel Herziening GW, initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
23/11/1995   Indiening voorstel Doc. 1-170/1 1-170/1 (PDF)
23/11/1995   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
1/2/1996   Inschrijving op agenda plenaire
1/2/1996   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-22 Hand. 1-22 (PDF)
1/2/1996   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-23 Hand. 1-23 (PDF)
Doc. 1-170/5 1-170/5 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
23/11/1995   Verzending naar commissie
18/1/1996   Aanwijzing rapporteur(s): Jean-Marie Happart
18/1/1996   Amendement: Am. 1 Doc. 1-170/2 1-170/2 (PDF)
18/1/1996   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd, Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-170/3 1-170/3 (PDF)
18/1/1996   Vertrouwen rapporteur
18/1/1996   Tekst aangenomen door commissie Doc. 1-170/4 1-170/4 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
1/2/1996   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-414/1
13/3/1996   Bespreking
14/3/1996   Stemming over het geheel: ne varietur
14/3/1996   Aanneming zonder amendering
14/3/1996   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
25/3/1996   Bekrachtiging en afkondiging
19/4/1996   Bekendmaking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Voorstel Herziening GW, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 1/2/1996
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 18/1/1996
[K2] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 13/3/1996, 14/3/1996
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
25/3/1996 19/4/1996