S. 1-1328 Dossierfiche K. 49-1936

Herziening van artikel 150 van de Grondwet
Stefaan De Clerck   Didier Reynders   Claude Eerdekens   Renaat Landuyt   Andrť du Bus de Warnaffe   Patrick Dewael   Olivier Deleuze   Annemie Van de Casteele   Frans Lozie  

persvrijheid
herziening van de grondwet
xenofobie
strafrechtspraak
racisme

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1936/1 Herziening van de grondwet 20/1/1999
K. 49-1936/2 Verslag namens de commissie 19/3/1999
K. 49-1936/3 Tekst aangenomen door de commissie 19/3/1999
K. 49-1936/4 Amendementen 23/3/1999
K. 49-1936/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 25/3/1999
1-1328/1 1-1328/1 (PDF) Ontwerp van tekst overgezonden door de Kamer 26/3/1999
1-1328/2 1-1328/2 (PDF) Amendementen 26/3/1999
1-1328/3 1-1328/3 (PDF) Verslag namens de commissie 22/4/1999
1-1328/4 1-1328/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 22/4/1999
1-1328/5 1-1328/5 (PDF) Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag 26/4/1999
1-1328/6 1-1328/6 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 30/4/1999
                                      
Chronologie
  Voorstel Herziening GW, initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
20/1/1999   Indiening voorstel Doc. K. 49-1936/1
23/3/1999   Bespreking
Handelingen nr 324, p. 11471-11486 + nr 325, p. 11493-11525
25/3/1999   Bespreking
Handelingen nr 328, p. 11606-11609
25/3/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+105/-12/o1)
Tekstverbetering Handelingen nr 328, p. 11609-11610
Doc. K. 49-1936/5
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
25/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
25/3/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Charles-Ferdinand Nothomb
25/3/1999   Bespreking
Aanvang van de algemene bespreking
26/3/1999   Verzending naar commissie
26/3/1999   Amendementen nrs. 1 tot en met 71
indieners : Joris Van Hauthem, Wim Verreycken, Jurgen Ceder, Roeland Raes, Door Buelens
Doc. 1-1328/2 1-1328/2 (PDF)
1/4/1999   Inschrijving op agenda commissie
1/4/1999   Bespreking
einde van de algemene bespreking
2/4/1999   Inschrijving op agenda commissie
2/4/1999   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+7/-1/o0)
2/4/1999   Beslissing schriftelijk verslag
22/4/1999   Inschrijving op agenda commissie
22/4/1999   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1328/4 1-1328/4 (PDF)
22/4/1999   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
Doc. 1-1328/3 1-1328/3 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
26/3/1999   Overzending aan Senaat Doc. 1-1328/1 1-1328/1 (PDF)
26/3/1999   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
22/4/1999   Inschrijving op agenda plenaire
26/4/1999   Amendement: Am. 1 Doc. 1-1328/5 1-1328/5 (PDF)
26/4/1999   Amendement: Am. 27 Doc. 1-1328/5 1-1328/5 (PDF)
26/4/1999   Amendement: Am. 52 Doc. 1-1328/5 1-1328/5 (PDF)
26/4/1999   Amendement: Am. 53 Doc. 1-1328/5 1-1328/5 (PDF)
26/4/1999   Amendement: Am. 54 Doc. 1-1328/5 1-1328/5 (PDF)
27/4/1999   Algemene bespreking Hand. 1-264 Hand. 1-264 (PDF)
27/4/1999   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-264 Hand. 1-264 (PDF)
30/4/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+58/-5/o0) Hand. 1-270 Hand. 1-270 (PDF)
30/4/1999   Aanneming zonder amendering
30/4/1999   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging Doc. 1-1328/6 1-1328/6 (PDF)
7/5/1999   Bekrachtiging en afkondiging
29/5/1999   Bekendmaking (19310)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Voorstel Herziening GW, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 23/3/1999, 25/3/1999
[S2] Behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 27/4/1999, 30/4/1999
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 25/3/1999, 1/4/1999, 2/4/1999, 22/4/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
7/5/1999 29/5/1999, blz 19310