S. 1-1121 Dossierfiche K. 49-1675

Herziening van artikel 151 van de Grondwet
Olivier Maingain   Geert Bourgeois   Antoine Duquesne   Patrick Dewael   Pierre Beaufays   Renaat Landuyt   Thierry Giet   Jo Vandeurzen  

depolitisering
magistraat
judiciŽle hervorming
benoemingsbevoegdheid
herziening van de grondwet
Hoge Raad voor de Justitie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1675/1 Herziening van de grondwet 15/7/1998
K. 49-1675/2 Amendementen 7/9/1998
K. 49-1675/3 Amendementen 9/9/1998
K. 49-1675/4 Verslag namens de verenigde commissies 14/10/1998
K. 49-1675/5 Tekst aangenomen door de commissies 14/10/1998
K. 49-1675/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 22/10/1998
1-1121/1 1-1121/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 23/10/1998
1-1121/2 1-1121/2 (PDF) Amendementen 23/10/1998
1-1121/3 1-1121/3 (PDF) Verslag namens de commissie 29/10/1998
1-1121/4 1-1121/4 (PDF) Tekst verbeterd door de commissie 29/10/1998
1-1121/5 1-1121/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 19/11/1998
                                      
Chronologie
  Voorstel Herziening GW, initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
15/7/1998   Indiening voorstel Doc. K. 49-1675/1
20/10/1998   Advies opgesteld door professor Scholsem (ontvangst)
(Handelingen nr. 271, p. 9704)
20/10/1998   Bespreking
(Handelingen nr. 271, p. 9667-9697)
22/10/1998   Bespreking
(Handelingen nr. 274, p. 9825-9826)
22/10/1998   Stemming over het geheel: geamendeerd (+121/-12/o9)
(Handelingen nr. 274, p. 9826-9827)
22/10/1998   Aanneming na amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
22/10/1998   Overzending aan Senaat Doc. 1-1121/1 1-1121/1 (PDF)
23/10/1998   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
12/11/1998   Inschrijving op agenda plenaire
19/11/1998   Algemene bespreking Hand. 1-221 Hand. 1-221 (PDF)
19/11/1998   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-221 Hand. 1-221 (PDF)
19/11/1998   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-222 Hand. 1-222 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
23/10/1998   Verzending naar commissie
23/10/1998   Amendement: Am. 1 Doc. 1-1121/2 1-1121/2 (PDF)
23/10/1998   Amendement: Am. 2 Doc. 1-1121/2 1-1121/2 (PDF)
23/10/1998   Amendement: Am. 3 Doc. 1-1121/2 1-1121/2 (PDF)
23/10/1998   Amendement: Am. 4 Doc. 1-1121/2 1-1121/2 (PDF)
23/10/1998   Amendement: Am. 5 Doc. 1-1121/2 1-1121/2 (PDF)
23/10/1998   Amendement: Am. 6 Doc. 1-1121/2 1-1121/2 (PDF)
23/10/1998   Amendement: Am. 7 Doc. 1-1121/2 1-1121/2 (PDF)
23/10/1998   Amendement: Am. 8 Doc. 1-1121/2 1-1121/2 (PDF)
23/10/1998   Amendement: Am. 9 Doc. 1-1121/2 1-1121/2 (PDF)
29/10/1998   Inschrijving op agenda commissie
29/10/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Roger Lallemand
29/10/1998   Bespreking
29/10/1998   Artikelsgewijze bespreking
29/10/1998   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+10/-1/o0), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-1121/3 1-1121/3 (PDF)
29/10/1998   Vertrouwen rapporteur
29/10/1998   Tekst verbeterd door de commissie Doc. 1-1121/4 1-1121/4 (PDF)
19/11/1998   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
20/11/1998   Bekrachtiging en afkondiging
24/11/1998   Bekendmaking (37679-37682)
24/2/1999   Erratum (5405)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Voorstel Herziening GW, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 20/10/1998, 22/10/1998
[S2] Behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 19/11/1998
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 29/10/1998
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
20/11/1998 24/11/1998, blz 37679-37682
Errata
Op 24/2/1999, blz 5405