S. 1-1068 Dossierfiche K. 49-1177

Herziening van artikel 41 van de Grondwet
Louis Michel   Louis Vanvelthoven   Pierrette Cahay-Andrť   Claude Eerdekens   Luc Willems  

gemeente
provincie
referendum
herziening van de grondwet

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1177/1 Herziening van de grondwet 10/9/1997
K. 49-1177/2 Amendement 4/5/1998
K. 49-1177/3 Verslag namens de commissie 10/7/1998
K. 49-1177/4 Tekst aangenomen door de commissie 14/7/1998
K. 49-1177/5 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 15/7/1998
K. 49-1177/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 16/7/1998
1-1068/1 1-1068/1 (PDF) Ontwerp van tekst overgezonden door de Kamer 20/7/1998
1-1068/2 1-1068/2 (PDF) Amendement 11/2/1999
1-1068/3 1-1068/3 (PDF) Verslag namens de commissie 26/2/1999
1-1068/4 1-1068/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 26/2/1999
1-1068/5 1-1068/5 (PDF) Amendement ingediend na de goedkeuring van het verslag 2/3/1999
1-1068/6 1-1068/6 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 4/3/1999
                                      
Chronologie
  Voorstel Herziening GW, initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
10/9/1997   Indiening voorstel Doc. K. 49-1177/1
15/7/1998   Bespreking
(Handelingen nr. 264, p. 9292-9311)
16/7/1998   Stemming over het geheel: ne varietur (+105/-2/o27)
(Handelingen nr. 266, p. 9448)
Doc. K. 49-1177/6
16/7/1998   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
17/7/1998   Overzending aan Senaat Doc. 1-1068/1 1-1068/1 (PDF)
20/7/1998   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
25/2/1999   Inschrijving op agenda plenaire
2/3/1999   Amendement: Am. 2 Doc. 1-1068/5 1-1068/5 (PDF)
3/3/1999   Algemene bespreking Hand. 1-248 Hand. 1-248 (PDF)
4/3/1999   Stemming over het geheel: geamendeerd (+43/-10/o5)
Aanneming van het amendement nr. 2 van de heer Desmedt strekkende tot herstel van de tekst overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers
Hand. 1-250 Hand. 1-250 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
20/7/1998   Verzending naar commissie
20/11/1998   Inschrijving op agenda commissie
20/11/1998   Niet behandeld
3/12/1998   Inschrijving op agenda commissie
3/12/1998   Niet behandeld
17/12/1998   Inschrijving op agenda commissie
17/12/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Claude Desmedt
17/12/1998   Bespreking
5/2/1999   Inschrijving op agenda commissie
5/2/1999   Bespreking
11/2/1999   Inschrijving op agenda commissie
11/2/1999   Amendement: Am. 1 Doc. 1-1068/2 1-1068/2 (PDF)
11/2/1999   Bespreking
11/2/1999   Artikelsgewijze bespreking
11/2/1999   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+2/-1/o5)
11/2/1999   Beslissing schriftelijk verslag
25/2/1999   Inschrijving op agenda commissie
25/2/1999   Uitgesteld
26/2/1999   Inschrijving op agenda commissie
26/2/1999   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1068/4 1-1068/4 (PDF)
26/2/1999   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 1-1068/3 1-1068/3 (PDF)
4/3/1999   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging Doc. 1-1068/6 1-1068/6 (PDF)
12/3/1999   Bekrachtiging en afkondiging
9/4/1999   Bekendmaking (11688-11689)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Voorstel Herziening GW, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 15/7/1998, 16/7/1998
[S2] Behandeling door Senaat
Geamendeerd aangenomen 3/3/1999, 4/3/1999
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 17/12/1998, 5/2/1999, 11/2/1999, 26/2/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
12/3/1999 9/4/1999, blz 11688-11689