Zoeken in de vragen om uitleg

Vanaf de zittingsperiode 2014-2019 voorziet het Senaatsreglement niet langer in procedures voor het stellen van vragen om uitleg. De vragen die in het verleden werden gesteld blijven echter wel raadpleegbaar op onze website.

Zoeken in de vragen om uitleg
Zittingsperiode:
Nummer:
Datum: vanaf  tot
Senator:   Fractie
Titel:
Antwoord: Beantwoord
Niet beantwoord
Moties: Enkel vragen met moties