Zoeken in de mondelinge vragen

Vanaf de zittingsperiode 2014-2019 voorziet het Senaatsreglement niet langer in procedures voor het stellen van mondelinge vragen. De vragen die in het verleden werden gesteld blijven echter wel raadpleegbaar op onze website.

Zoeken in de mondelinge vragen
Zittingsperiode:
Nummer:
Datum: vanaf  tot
Senator:   Fractie
Titel:
Antwoord: Beantwoord
Niet beantwoord