Vraag om uitleg nr. 5-4867

5-4867 Nele Lijnen (Open Vld) 5/3/2014
  de aanwezigheid van de legionellabacterie in compostzakken
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-10032