Vraag om uitleg nr. 5-3449

5-3449 Nele Lijnen (Open Vld) 23/4/2013
  cybercriminaliteit in de bankwereld
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8975