Vraag om uitleg nr. 5-3317

5-3317 Yoeri Vastersavendts (Open Vld) 18/3/2013
  de vacaturefraude
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8510
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8744