Vraag om uitleg nr. 5-2282

5-2282 Gérard Deprez (MR) 25/4/2012
  het behoud en de negatieve effecten van de uurwisseling
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6763