Vraag om uitleg nr. 4-489

4-489 Jacques Brotchi (MR) 16/10/2008
  de wet van 15 mei 2007 betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1888