Vraag om uitleg nr. 4-187

4-187 Guy Swennen (SP.A-SPIRIT) 21/3/2008
  de opvolging van de problematiek van oudervervreemding
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 10/4/2008 (handelingen 4-24)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-165