Vraag om uitleg nr. 4-1261

4-1261 Dimitri Fourny (cdH) 26/11/2009
  de organisatie van selectieproeven door Selor
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  vraag geherkwalificeerd
  Herindiening van : vraag om uitleg 4-1181
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6384