Vraag om uitleg nr. 4-1258

4-1258 Dimitri Fourny (cdH) 26/11/2009
  de installatie van radars
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Herindiening van : vraag om uitleg 4-1212
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6357