Vraag om uitleg nr. 4-1213

4-1213 Nahima Lanjri (CD&V) 19/11/2009
  de financiering van palliatieve dagcentra
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  dossier afgesloten
  Heringediend als : vraag om uitleg 4-1244