Vraag om uitleg nr. 4-1181

4-1181 Dimitri Fourny (cdH) 18/11/2009
  de organisatie van selectieproeven door Selor
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  dossier afgesloten
  Heringediend als : vraag om uitleg 4-1261