Vraag om uitleg nr. 4-1029

4-1029 Nahima Lanjri (CD&V) 2/7/2009
  de negatieve en schadelijke invloed van tandheelkundig amalgaam
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3809