Vraag om uitleg nr. 4-1014

4-1014 Nahima Lanjri (CD&V) 1/7/2009
  de strenge controles van het Belgisch interventie- en restitutiebureau bij verschillende noodhulpinitiatieven
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3814
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3815