Vraag om uitleg nr. 2-355

2-355 Johan Malcorps (Agalev) 8/2/2001
  de nood aan een milieueffectrapport voor de IJzeren Rijn op Vlaams grondgebied
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 15/2/2001 (handelingen 2-95)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-360