Vragen om uitleg van 5-4435 tot 5-4435

1 resultaat

5-4435 Bert Anciaux (sp.a) 6/12/2013
  de ziekte van Lyme
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-10037
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11045