Vragen om uitleg van 5-4422 tot 5-4422

1 resultaat

5-4422 Bert Anciaux (sp.a) 6/12/2013
  de classificatie van de myalgische encefalomyelitis en van het chronischevermoeidheidssyndroom
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7211
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11037