Schriftelijke vragen van 3-6285 tot 3-6285

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-6285 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Frans-Belgisch akkoord inzake grensoverschrijdende gezondheidssamenwerking - Ratificatie - Dossier ter voorbereiding van de instemmingsprocedure - Akkoord.
  Verzending vraag 17/11/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-82 27/12/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1849