Schriftelijke vragen van 3-3986 tot 3-3986

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-3986 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van het kind, inzake de verkoop van kinderen, kinderprostitutie en kinderpornografie, aangenomen te New York op 25 mei 2000 - Advies van de Raad van State.
  Verzending vraag 27/12/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-59 31/1/2006
  Antwoord 15/6/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-69 20/6/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1197